لینک مستقیم فایل بررسي شهر اصفهان و معماري و نقاط ديدني و سوغات و شهرهاي خواهر آن

لینک مستقیم فایل بررسي صنعت پلاستيک و ويژگيها و انواع مواد پلاستيکي

لینک مستقیم فایل بررسي جداول و نمودارها و برخي مفاهيم و فرمولهاي آمار

لینک مستقیم فایل بررسي گرايش و عوامل موثر و ميزان کتابخواني غيردرسي دانش آموزان دوره دبيرستان در پيشرفت تحصيلي آن

لینک مستقیم فایل بررسي عملکرد STATCOM در پايداري سيستم قدرت

لینک مستقیم فایل بررسي اکسل و ويژال بيسيک و تاريخچه و کاربرد و کار با آنها

لینک مستقیم فایل بررسي خلاقيت و ويژگيهاي فرد خلاق و بررسي نقش دبيران آموزشي در ايجاد خلاقيت در دانش آموزان

لینک مستقیم فایل بررسي تاريخچه و ويژگيهاي خليج فارس

لینک مستقیم فایل آشنايي با صنعت بيمه و انواع بيمه و مروري بر اصول بيمه گري

لینک مستقیم فایل بررسي مديريت دانش و رسانه ها و بررسي نقش و جايگاه رسانه ها در حوزه هاي گوناگون جامفه و اقتصاد

بررسي افراد سالمند و بحران سالمندي و بررسي گرايش افراد سالمند به خانه سالمندان و مشکلاتشان

بررسي روند و مراحل و فوايد قالب سازي سريع

بررسي کولر و اجزا و ساختمان آن

بررسي ورزش و تاريخچه و اهميت آن و مروري بر ورزش معلولين در ايران و جهان

بررسي اهميت و تاريخچه ورزش معلولين و مروري بر نقش ورزش در بهبود مشکلات معلولين

مروري بر مثبت انديشي در جامعه شناسي و روانشناسي و اسلام و پژوهشهاي غربي و بررسي اثرات و فوايد آن

ارائه مدل بهبود داده شده براي كاهش مصرف سوخت در سيستم صف بلوكي و دريافت خدمت در حين رانندگي

بررسي مديريت سبد سرمايه گذاري (مديريت سبد سهام) و تحليل سرمايه گذاري در اوراق بهادار

بررسي زنجيره ماركوف و طبقه بندي و محاسبه احتمالات در آن

بررسي الگوريتم هاي ژنتيک و بررسي نقاط ضعف و قدرت و کاربرد آنها

بررسي انواع پرسها و اجزا و کاربرد و نحوه کارکرد آنها

بررسي طراحي يک سيستم انباري و چيدن و استقرار كالاها در انبار

بررسي روشهاي تست غيرمخرب و انتخاب روش مناسب براي هر صنعت

بررسي مدل سازي و انواع آن و بررسي فرمولاسيون سيستمهاي فرآيندي و غيرفرآيندي

بررسي بودجه بندي سرمايه اي و روشهاي آن (پژوهشي پيرامون مجتمع فولاد مباركه)